Yol nəqliyyatı

Adından da göründüyü kimi bu nəqliyyat növü həm daxili, həm də beynəlxalq miqyasda müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini nəzərdə tutur və həm sərnişinlər, həm də mallar üçün istifadə edilə bilər. Avtomobil nəqliyyatı mal daşınılması baxımından beynəlxalq ticarətin ayrılmaz hissəsidir. Bu nəqliyyat logistik olmayan yerlərdə belə istifadə olunur.
Avtomobil nəqliyyatı quru nəqliyyatının dominant rol oynayan bir hissəsidir. İrana gəldikdə, demək olar ki, on il əvvəl dəmir yolu nəqliyyatının ümumi quru nəqliyyat həcmindəki payı yüzdə 16 idi və bu illər ərzində yüzdə səkkizədək böyüdü və avtomobil nəqliyyatı İranın quru nəqliyyatını bir qədər üstün tutaraq idarə etdi.
Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı CMR və TIR daxil olmaqla beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq həyata keçirilir.

Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı CMR və TIR daxil olmaqla beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq həyata keçirilir.


CMR Konvensiyası:


Keçmişdə ziyana görə bütün məsuliyyət daşıyıcılar tərəfindən daşındığından daşıyıcılar və ya nəqliyyat vasitələri sahibləri böyük itkilərə məruz qaldılar və mal göndərənlərin, daşıyıcıların və alıcıların hüquqlarını qorumaq üçün bir qayda tələb olunurdu. 19 May 1956-cı ildə Cenevrədə CMR, və ya 1961-ci ildə məcburi hala gələn Avtomobil yolu ilə beynəlxalq malların daşınması müqaviləsi haqqında Konvensiya hazırlandı. İranın bölgədəki coğrafi mövqeyini, açıq dənizlərə çıxışı və İranın quru sərhədləri olan bəzi qonşu ölkələrin əlçatmazlığı nəzərə alınmaqla, İran bu ölkələrin yüklərini müxtəlif nöqtələrdən nəql etmək üçün əlverişli bir yol olmuşdur. Bu səbəbdən İran hökumətinin bu məsələlərin vacibliyini nəzərə alaraq bu sahənin vəziyyətini inkişaf etdirməyə xeyli meyillidir. Buna görə İran hökuməti CMR Konvensiyasına 20 iyul 1997-ci ildə qoşulmuşdur.

TIR Konvensiyası::


TIR (Transports Internationaux Routiers) Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı deməkdir. II Dünya Müharibəsindən sonra Avropa Amerikalıların köməyinə ehtiyac duydu. Amerika planı “açıq qapı” doktrinasını tələb edirdi. Nəticədə, aşağıdakı məqsədlərə uyğun olaraq TIR sistemi quruldu:

-Hər bir ölkənin gömrük zəmanət sistemini icra etmək əvəzinə, beynəlxalq nəqliyyat institutu zəmanət və ya depozit təqdim edərək, zəmanəti bir zamin institutuna verəcək və onlara verilən depozit bütün ölkələr tərəfindən rəsmi olaraq tanınacaqdır.
-Yük maşınlarının hər ölkənin gömrüyü tərəfindən yoxlanılması əvəzinə, bir vahid bütün ölkələrin nümayəndəsi olaraq tapşırığı yerinə yetirəcək və yük maşınını möhürləyəcək. Digər ölkələr yalnız möhürün toxunulmadığından əmin olmalıdırlar.
- Hər bir ölkənin hökuməti, bütün beynəlxalq nəqliyyat və yük maşınları institutlarına bütün xarici gömrüklər üçün zəmanət verən bir qarant institutu təqdim edir.
Javanehcargo-Bar Beynəlxalq Nəqliyyat Şirkəti, yol nəqliyyat məsələlərində təcrübəyə sahib olaraq bütün mallarınızı nəzərdə tutulan yerlərdən nəzərdə son nöqtəyə qədər daşıya bilir. Bundan əlavə, bu şirkət, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə yük sahibləri üçün ölkənin və digər ölkələrin daxili gömrüklərinə tranzit yüklərin göndərilməsi məsələsində yük sahibləri üçün ən təhlükəsiz və ən qənaətli xidmətləri təmin edə bilmişdir. Bu şirkətin ölkənin bütün limanlarında və gömrüklərində və sərbəst ticarət zonalarında agentlikləri var.
BUY NOW