Gömrük rəsmiyyətləri

Malların gömrükdə təsdiqlənməsi gömrük rəsmiləşdirilməsini və müxtəlif məqsədlər üçün müxtəlif gömrük metodları ilə həyata keçirilən gömrük bəyannaməsini təqdim etməklə malların bəyan edilməsini tələb edir:

A) İdxal:

Gömrük ərazisinə daxil olan mallar aşağıdakı məqsədlərdən biri üçün bəyan edilə bilər:

1- Birbaşa giriş:

Giriş və digər məbləğlər ödənilərək rəsmiləşdirilərək gömrük ərazisinə daxil olan mallara əsaslanan gömrük prosedurudur.

2- Müvəqqəti Giriş:

Bəzi şərtlər daxilində gömrük ərazisinə daxil olub müəyyən bir müddətdən sonra onlarda dəyişiklik edilmədən çıxa bilən müəyyən mallara əsaslanan gömrük prosedurudur.

3- İşlənmə üçün üçün Müvəqqəti Giriş:


Bu gömrük proseduruna görə, bəzi mallar və ya hissələr gömrük ərazisinə daxil ola bilər və bina, təmir və s. kimi bəzi əməliyyatlar etdikdən sonra onları başqa mal və ya hissələrə dəyişdirir və yenidən ixrac edir.

4- Geri qaytarılan mallar:


Bu prosedura uyğun olaraq, gömrük ərazisinə buraxılan mallar, sənədlərin olmaması və ya tərk edilmiş mallar qaydalarını yerinə yetirmədən əvvəl gömrükdə qaldıqları digər səbəbləri bəyan edilərək rəsmiləşdirilə bilər. .

5-Xarici tranzit:

Malların səlahiyyətli gömrük ərazisindən gömrük ərazisinə daxil olması və gömrük orqanlarının müşahidəsi ilə başqasından çıxması səbəb olan bir gömrük prosedurudur.

6- Daxili Tranzit:

Bu, gömrük prosedurudur və gömrük rəsmiləşdirmələri hələ aparılmayan mallar birbaşa gömrük rəsmiləşdirmələri üçün daxili tranzitin həyata keçirilməsinə icazə verilən gömrükdən digərinə çevrilir.

B) İxracat:

1-Açıq buraxılış:

Yerli malların satış və ya istehlak üçün ölkədən çıxmasına əsaslanan gömrük prosedurudur. Bundan əlavə, mallar əvvəllər idxal edilmiş və heç bir səbəbdən satılmamış və istifadə edilmədən ölkəyə geri qaytarılıbsa aşağıdakı şərtlər daxilində rəsmiləşdirilə bilər:
1-1) malların idxal sənədlərini təqdim edilməsi
1-2)Zəruri hallarda Karantin, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik sənədlərinin alınması
1-3) Malların buraxılması üçün alınan idxal imtiyazlarının bərpa edilməsi

2- Müvəqqəti buraxılış:

Səlahiyyətli malların müəyyən məqsədlər və müddətlər üçün ölkədən çıxıb yenidən ölkəyə qayıtmasına əsaslanan gömrük prosedurudur. Qeyd olunan və ya göstərilməyən hallar üçün məsləhətləşmə tələb olunursa, şirkətin mütəxəssisləri sizə cavab verməyə və kömək etməyə hazırdırlar. Bundan əlavə, şirkətin gömrük rəsmiləşdirmə və malların rəsmiləşdirilməsində geniş təcrübəsini nəzərə alaraq və ölkənin bütün gömrüklərində agentliklərə sahib olduqları üçün mallarınız ən qısa müddətdə və ən az xərclə bütün gömrüklərdə rəsmiləşdiriləcək. İstədiyiniz məhsul haqqında ətraflı məlumat üçün müvafiq şəkili klikləyin.
BUY NOW