Dəmir yolu nəqliyyatı

Bu nəqliyyat yolu beynəlxalq daşımalarda və ticarətdə nəzərə çarpan bir rola malik olmasa belə, bu günlərdə digər nəqliyyatlarla müqayisədə əhəmiyyətli səbəblərə görə diqqət çəkir. Faydalara aşağıdakılar daxildir:
1- Avtomobil nəqliyyatından daha ucuzdur
2- Toplu malların daşınması üçün avtomobil nəqliyyatından daha məqsədəuyğundur.
3- Rayların ümumi ölçüləri üçün icazə verilən həddə qədər uzun və ağır yüklər üçün uyğundur.
4- Yoldan daha təhlükəsizdir.
5- Ətraf mühitə daha uyğundur.
Dəmir yolu nəqliyyatının beynəlxalq daşımalarda məhdudiyyətləri:
1- Yolda daşınmadan daha yavaş
2- Çox sayda ictimai və özəl yerlərdə relslərə çıxışı olmaması, başlanğıc nöqtəsində yükləmə və son nöqtəyə çatdırılma problemləri.
3- Aşağı dəqiqlik bu nəqliyyatın başqa bir dezavantajıdır.
4- Dəniz yolu ilə müqayisədə dəmir yolu nəqliyyatının yüksək qiyməti.
Dəmiryol nəqliyyatı ilə yükdaşıma, yüklə mütənasib vaqonlardan istifadə etməklə həyata keçirilir. Vaqon qatarın ən kiçik vahididir və bir araya gəldikdə qatar əmələ gəlir. İki növ vaqondan bəhs ediləcək:
1- Düz vaqon::
Bu vaqonlara platformalar da deyilir. Ümumilikdə konteynerlər, maşınlar və ağır yüklər daşımaq üçün istifadə olunurlar.
2- örtülü vaqon:
Bu vaqonlarda kilidlənə bilən dam və qapı var, yükləndikdən sonra kilidlənib möhürlənə bilər. Bu səbəbdən yük günəş işığından, nəmdən və çürüməyə və ya zədələnməyə səbəb olan digər amillərdən qorunur.

Ölkəmizin Lotfabad, Sarakhs və Jolfa olan üç mühüm dəmir yolu sərhədində agentliklərinə sahib olmaqla, bu şirkət uyğun bir bələdçidir və nəzərdə tutulmuş yerlərə uyğun sərhədlərlə dəmir yolu nəqliyyatı təmin etməyə hazırdır.
BUY NOW